YAPI MALZEMELERİ VE ZEMİN LABORATUVARLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ 11.12.2020

Sayın Üyemiz,

11.12.2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de, 29/6/2001 tarihli 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun gereğince kamu veya özel kuruluşların bünyesinde kurulmuş laboratuvarlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izin belgesi verilmesi için sağlaması gereken genel şartlar, laboratuvarlarda görev alacak denetçi mühendisler ve diğer görevlilerde aranacak nitelikler, laboratuvarların denetim hizmetinin yürütülmesi, laboratuvarlardan alınacak teminatın türü, tutarı, iadesi ile irat kaydedilmesine, idari yaptırımlara ilişkin usul ve esasları belirleyen   “Yapı Malzemeleri Ve Zemin Laboratuvarları Uygulama Yönetmeliği” yayımlanmıştır. İlgili yönetmelik için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201211-2.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur