BİNA İNŞAATLARINDA KULLANILACAK AHŞAP VE METAL ESASLI KALIPLARIN VE TAŞIYICI KALIP İSKELELERİNİN TASARIM, HESAP VE YAPIM ESASLARI HAKKINDA TEBLİĞ 08.12.2020

Sayın Üyemiz,

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca hazırlanan “Bina İnşaatlarında Kullanılacak Ahşap ve Metal Esaslı Kalıpların ve Taşıyıcı Kalıp İskelelerinin Tasarım, Hesap ve Yapım Esasları Hakkında Tebliğ” 06/11/2020 tarih ve 31296 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup, 01/01/2022 tarihinde yürürlüğe girecektir. İlgili tebliğ için https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201106-4.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.