AMBALAJ ÜRETİCİLERİNİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 05.12.2020

Sayın Üyemiz,

T.C Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin Ambalaj üreticilerinin yükümlülüklerinin belirlendiği  “Ambalaj Üreticilerinin Yükümlülükleri” başlıklı 9. ve “Piyasaya sürenlerin yükümlülükleri” 11. Maddesinde belirtildiği üzere ambalaj üreticileri “bir önceki yıl ürettiği, ithal ettiği, ihraç ettiği, piyasaya sürdüğü ambalajlar ile piyasaya sürdüğü ve/veya ihraç ettiği ürünlerin ambalajlarına ilişkin bildirimler ile bu ambalajların bu Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine ilişkin bildirimleri, ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurarak her yıl Mart ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden göndermekle ve Ambalaj Bilgi Sistemi’ne kaydolduğu yıl dahil olmak üzere, faaliyete başladığı yıldan itibaren bildirimde bulunmadığı yılları da kapsayacak şekilde piyasaya sürdüğü ambalajlara ilişkin ambalaj bilgi sistemi üzerinden bildirim yapmakla yükümlü kılınmıştır.

Ayrıca, piyasaya sürenlerin yükümlülüklerinde: “Geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerini yönetmeliğin 19. Maddesinde belirtilen oranlarda sağlamakla, hedeflere ulaşılması için kapasite oluşturmakla, yurt içinde piyasaya sürdüğü ambalajların toplamı yıllık bin kilogram ve altında olan işletmeler geri dönüşüm/ geri kazanım hedeflerinden muaftır” hükümleri bulunduğu belirtilmektedir.

Bu çerçevede, plastik poşet üreticilerinin Plastik Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar kapsamındaki ilave yükümlülükleri de dahil olmak üzere plastik poşetler dahil tüm ambalaj üreticileri tarafından üretilen ambalajlar ile bu ambalajların anılan Yönetmeliğe uygun olarak üretildiğine dair bildirimlerin (Ambalaj Üretici Bildirim Formu, Plastik Poşet Ambalaj Üretici Bildirim Formu Geri Dönüştürülmüş Madde ve Malzeme Kullanım Yükümlülüğü Formu, Yönetmeliğe uygun üretim yapıldığına dair Beyan Metni) ambalaj bilgi sistemi üzerinden doldurularak her yıl Mart ayı sonuna kadar sistem üzerinden gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda faaliyet konusu itibariyle “Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği”ne tabii olan, ancak Ambalaj Bilgi Sistemi’nde kaydı bulunmayan işletmeler sisteme kayıt olmak için Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne başvurmalıdır. Sistemde kaydı bulunan işletmeler ise, bildirimlerini sistem üzerinden gerçekleştirmelidir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.