COSME PROGRAMI KÜMELENME ÇAĞRISI EĞİTİMİ 02.12.2020

Sayın Üyemiz,

KOSGEB’den gelen yazıda, Ülkemizin COSME Programından etkin ve verimli bir şekilde yararlanabilmesi ve sağlanacak faydanın en üst düzeye çıkarılmasını teminen; T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından Program konusunda farkındalık oluşturma ve bilgilendirme çalışmaları yürütülmekte olup, çağrılar duyurulmakta, eğitim ve teknik destek hizmetleri sunulduğu bildirilmiştir.

Program kapsamındaki ulusal yükümlülüklerimizin desteklenmesi amacıyla, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) Rekabetçi Sektörler Programı altında KOSGEB tarafından tasarlanan ve geliştirilen, “COSME Türkiye Teknik Destek Projesi” yürütülmektedir. Proje çerçevesinde COSME Programı dâhilinde ilan edilmiş olan “European Cluster Excellence Programme with ClusterXchange scheme connecting ecosystems and cities” konulu çağrıya katılabilecek kurum/kuruluşların ön hazırlık yapabilmelerine imkân verecek online bir eğitim planlanmıştır.

03-04 Aralık 2020 tarihlerinde ekteki gündem doğrultusunda gerçekleştirecek söz konusu online eğitime cosme.kosgeb.gov.tr adresinden erişilebilecek kayıt formu aracılığıyla gerekli bilgiler girilerek katılım sağlanacaktır.

Diğer taraftan ilgili COSME çağrısı için özet bilgiye ekte bulunan bilgi notu yoluyla, detaylı bilgiye ise https://ec.europa.eu/easme/en/section/cosme/cosme-open-calls-proposals adresi aracılığıyla ulaşılabilir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.

EK