SANAYİ İŞBİRLİĞİ PROJELERİ 23.11.2020

Sayın Üyemiz

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan yazıda; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürlüğü'nün yazısına atıfla, yüksek ve orta-yüksek teknoloji üretim altyapısının geliştirilmesi, yurt içi üretim oranının arttırılması ve teknoloji açığımızı kapatmak suretiyle cari açığın önlenmesinin ülkemizin öncelikli hedefleri arasında yer aldığı bildirilmiştir. Bu çerçevede, kamu alımlarında yeniliği, yerlileşmeyi ve teknoloji transferini teşvik etmek ve kamu alımları yoluyla yerli sanayinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiği belirtilmektedir.

Bu faaliyetler doğrultusunda, ülkemizde yüksek atmosfer gözlemleri yapmak amacıyla kullanılan Radyosonde Cihazı ve GPS Tabanlı Yer Alıcı Sistemi'nin tasarım ve üretimine yönelik olarak yurt içinde mevcut imkan ve kabiliyetlerin tespit edilebilmesi amacıyla Bakanlığımız tarafından bir Bilgi İstek Dokümanı (BİD) hazırlanmıştır.

BİD'e verilecek cevaplar, ilgili sistem ve ekipmanların yurt içinde tasarım ve üretimine yönelik olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından gerçekleştirilmesi planan çalışmalarda değerlendirilecektir.

BİD, Sanayi ve Tekonoloji Bakanlığına resmi talepte bulunan özel sektör kamu kurum ve kuruluşlarına iletilecek olup; BİD'i almak isteyen özel sektör/kamu kurum ve kuruluşlarının, konuya ilişkin imkan ve kabiliyetlerini de içerecek şekilde hazırlayacakları resmi talep yazılarını en geç 4 Aralık 2020 tarihine kadar sip@sanayi.gov.tr adresine iletmeleri ve konuya ilişkin tüm hususlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Analizleri ve İşbirlikleri Dairesi Başkanlığı (sip@sanayi.gov.tr) ile temasa geçilebileceği bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.