TAKOGRAF CİHAZLARI MUAYENE VE DAMGALAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 20.11.2020

Sayın Üyemiz,

20.11.2020 tarihli ve 31310 sayılı Resmi Gazete ile 12/01/2012 tarihli ve 28171 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Tip onay belgesi bulunmayan ancak üretim aşamasının tamamlandığı ve belgelendirme aşamasına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf cihazının saha testlerinin uygulanmasına, cihazların ilk muayeneleri yapılmak suretiyle Bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilir.”

İlgili yönetmeliğe linkten erişebilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201120-1.htm

Üyelerimizin bilgisine sunulur.