LİBYA MUTABAKAT ZAPTINA İLİŞKİN TABLO 17.11.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden gelen yazıda;Türkiye ile Libya arasında, müteahhitlik alanında 13.08.2020 tarihinde imzalanan Mutabakat Zaptı'na (MoU) ilişkin olarak yazıların daha önce iletildiği belirtilmiş olup, bu defa, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıda, her iki imzacı taraf arasından da söz konusu MoU'nun onay sürecinin tamamlandığı ve resmen yürürlüğe girdiği bilgisinin edinildiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda. Libyalı idarelere herhangi bir başvuru yapmamış veya bu idarelerle görüşme başlatmamış olan ülkemiz firmalarının herhangi bir hak ve menfaat kaybına uğramamaları adına, anlaşma hükümlerinin getirmiş olduğu takvim çizelgesi içerisinde ivedilikle ilgili idarelere başvurmalarının gerekliliğinin altı çizilmiştir.

Ayrıca, başvuru formu takibi açısından, Libyalı idarelere başvuran firmaların başvuru durumlarına ilişkin bilgilerinin aşağıda yer alan form ile TOBB’a gönderilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

FİRMA GÖRÜŞMELERİ

Firma

İşveren İdare

Proje/Kontrat

Yer

Zaman

 

 

 

 

 

Üyelerimizin bilgisine sunulur.