T.C. SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI ELEKTRONİK TEŞVİK UYGULAMA VE YABANCI SERMAYE BİLGİ SİSTEMİ YETKİLENDİRME İŞLEMİ HAKKINDA 30.10.2020

Sayın Üyemiz,

16.10.2020 tarihli ve 31276 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ve “Yatırım Teşvik Belgesi İşlemlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesine İlişkin Yetkilendirme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” ile bundan sonra T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğüne yetkilendirme için yapılacak başvurulara dair tüm evraklar, KEP ile gönderileceği belirtilmektedir.

“Elektronik Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Bilgi Sistemi Yetkilendirme İşlemi Başvuru Usul ve Esasları” dokümanı ekte yer almakta olup konuya ilişkin her türlü bilgi ve belgeye T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı websitesinde yer alan “Destek ve Teşvikler” (https://www.sanayi.gov.tr/destek-ve-tesvikler/yatirim-tesvik-sistemleri  ) bölümünden ulaşılabilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.