Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağı Görüş Talebi Hk. 09.10.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden alınan bir yazıda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıya atfen, "Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı Hizmetleri Yönetmelik Taslağı"na,  https://uhdgm.uab.gov.tr/taslaklar internet sitesinde Tehlikeli Mal ve Kombine Taşımacılık başlığı altından ulaşılabileceği bildirilmektedir.

Söz konusu taslağa ilişkin görüş bildirmek isteyen Üyelerimizin, görüşlerini en geç 22 Ekim 2020 tarihine kadar Odamız m.baskar@ayto.org.tr e-posta adresine gönderilmesi hususunu bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

AYDIN TİCARET ODASI