DAHİLDE İŞLEME REJİMİ, HARİÇTE İŞLEME REJİMİ, VERGİ RESİM HARÇ İSTİSNAİ BELGELERİ VE BELGESİZ İHRACAT KREDİLERİ İLE MAL VE HİZMET İHRACATINA YÖNELİK DEVLET DESTEKLERİNE İLİŞKİN BAŞVURULAR İÇİN DESTEK YÖNETİM SİSTEMİ HAKKINDA 01.10.2020

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Vergi Resim Harç İstisnai Belgeleri ve Belgesiz İhracat Kredileri ile mal ve hizmet ihracatına yönelik devlet desteklerine ilişkin başvuru, değerlendirme ve sonuçlandırma süreçlerinin 01/01/2020 tarihinden itibaren Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yürütülmesi usulüne geçilmiştir.

Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, mal ihracatına yönelik devlet desteklerini düzenleyen Karar ve Tebliğ’lerin mer’i Genelgelerinin yürürlüğünün 31/12/2020 (bu tarih dahil) tarihine kadar uzatılmış olduğu ve söz konusu Genelgelerin Ticaret Bakanlığı websitesinde yayımlandığı belirtilmektedir

Üyelerimizin bilgisine sunulur.