ATIK İTHALATI GENELGESİ 22.09.2020

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından TOBB’a iletilen yazıda; Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıkların İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi 2020/3) çerçevesinde 31.12.2019 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Atık İthalatı Uygulamalarının düzenlendiği 2019/18 sayılı Genelge’nin yürürlükten kaldırılarak, ekte yer alan  03.09.2020 tarih ve 2020/22 sayılı Genelge’nin yürürlüğe girdiği bildirilmektedir.

2019/18 sayılı Genelgeyi yürürlükten kaldıran 2020/22 sayılı yeni Genelge ile atık ithalatı kotasının %30 azaltılarak, %50’ye indirildiği belirtilmiş ve Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih olan 03.09.2020 tarihi itibariyle, 2020 yılı sonuna kadar firmaların Kapasite raporunda belirtilen tesis tüketim kapasitesinin azami %50’si oranında atık ithalatına müsaade edileceği belirtilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.