TOBB WEBİNAR PORTALI 07.09.2020

Sayın Üyemiz;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda; TOBB tarafından, Covid -19 pandemisi süresince bağlı Oda ve Borsalar başta olmak üzere, Ulusal ve Uluslararası düzeyde bilgi alışverişi video konferans aracılığı sağlanmış olup ilk günden bu yana üyeleri bilgilendirmek amacıyla çeşitli konularda webinarlar düzenlendiği ve düzenlenmeye devam edilmekte olduğu ifade edilmektedir. Webinar duyurusu ulaştığı halde katılma imkânı bulamamış veya katılım imkânı bulduğu halde tekrarını izlemek isteyen üyelerimizin http://tv.tobb.org.tr/webinar adresinden gerçekleştirilen webinarların kayıtlarına ulaşabilecekleri belirtilmektedir.

Bilgilerinize duyurulur.

AYDIN TİCARET ODASI