YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 02.09.2020

21/08/2020 tarihli ve 31220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” ile yapılan değişiklikleri içeren bilgi notu ekte sunulmaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.