MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR 02.09.2020

“Mal Ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 30.08.2020 tarihli ve 31229 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olup ilgili karara https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/08/20200830-2.pdf linkinden ulaşabilirsiniz.