LİBYA- MUTABAKAT ZAPTI 25.08.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Sektör Meclisleri Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıda, Ticaret Bakanlığı'ndan alınan yazıya atfen, Türkiye ve Libya'nın ilgili Bakanlıklarınca (Türkiye tarafı Ticaret Bakanlığı ve Libya tarafı Planlama Bakanlığı) müteahhitlik firmalarımızın geçmişten kaynaklanan sorunlarının firma-işveren idare arasında yapılacak görüşmeler neticesinde çözümünü sağlamak ve gerçekleştirilecek görüşmelerin sonuçlarının ifasını temin etmek üzere 2019 yılının başından itibaren çeşitli toplantılar, ikili görüşmeler ve taslak metin teatileri yapıldığı bildirilmektedir.

Bu çerçevede, 12-13 Ağustos 2020 tarihlerinde, Libya Planlama Bakanı ve beraberindeki heyetin ülkemizi ziyareti çerçevesinde, bir Mutabakat Zaptı (MoU)'nın, Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar PEKCAN ile Libya Planlama Bakanı Sayın Taher CUHEYMİ tarafından imza altına alındığı iletilmekte olup, bahse konu metnin Türkçe, İngilizce ve Arapça nüshaları EK'te sunulmaktadır.

İmzalanan MoU ile Türk firmalarının Libya'daki hak ediş alacaklarından, teminat mektuplarına, makine ekipman, şantiye veya yapılan projenin gördüğü zararlardan, fiyat artışlarına ve projelerin devam edip etmemesi, devam etmeyecek projeler için tasfiye süreçlerinin belirlenmesine kadar tüm konuların Libyalı işveren idareler ile ele alınıp kalıcı bir çözüm elde edilmesinin sağlanabileceğinin değerlendirildiği, bahse konu MoU ile Libya tarafınca gündeme getirilen, firma-işveren idare görüşmelerinin sonuçlarının ifade edilememesi hususunu bertaraf etmek amacıyla, Libya Devletinin ilgili tüm Kurumlarının sürece katkı sağlamasını temin etmek üzere imza altına alındığı bildirilmektedir.

Libya tarafının, Metnin yürürlüğe girmesini teminen Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Kararı alınmasına ihtiyaç duyulduğunu belirttiği ve bu çerçevede Metne yürürlüğe girişe ilişkin bir madde eklendiği, bu kapsamda firmalarımızın Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde ellerindeki belgelerle Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Müzakerelerin neticesinde ortaya çıkacak olan sonuçların da imzalanan bu Metin sayesinde ifa edilmesinin beklendiği, bahse konu MoU'nun yürürlüğe giriş tarihinin Ticaret Bakanlığı tarafından takip edildiği, bu konuda TOBB'a bilgilendirme yapılmasını takiben, TOBB tarafından gerekli duyuruların yapılacağı, öte yandan firmalarımızın sorunlarının, özel hukuk sözleşmelerinden kaynaklanan sorunlar olduğu ve bu sorunların firma-işveren idare görüşmeleri çerçevesinde çözümlenecek konuları ihtiva ettiği hususu dikkate alındığında, Metnin yürürlüğe girmesinden sonra öngörülen takvim çerçevesinde iş süreçlerinin takibinin firmalarımız tarafından hassasiyetle gerçekleştirilmesinin hayati önemi haiz olduğunun değerlendirildiği bildirilmektedir.

Bu çerçevede;

  1. Metnin yürürlüğe girmesinin ardından 90 gün içerisinde, firmalarımızın ellerindeki belgelerle birlikte Libyalı işveren idarelerle bir araya gelerek geçmişten kalan sorunları müzakere etmeleri gerektiği,

 

  1. Firmalarımızın Libyalı idarelerle yapacakları görüşmeler kapsamında işe devam etme imkânlarının olması durumunda, yeniden işe başlama sözleşmelerinde güvenlik ile ilgili gerekli maddelere mutlaka yer vermeleri ve özellikle mevcut tüm sigortalama imkanlarını değerlendirmelerinin son derece önemli olduğu,

 

  1. Firmalarımızın Libyalı idareler ile yapılan görüşmeler sonucunda kesinleşen, iptal olan veya yeniden işe başlama sözleşmesi yapılan projelere ilişkin bilgileri de istatistiki izleme açısından Ticaret Bakanlığı'na bildirilmek üzere TOBB ile paylaşması gerektiği,

 

  1. MoU'nun imzalanmasını takiben Ticaret Bakanlığıyla iş birliği içerisinde bulunan ilgili firmalar için bilgilendirme toplantısı yapılmasına yönelik TOBB tarafından Ticaret Bakanlığıyla temas kurulduğu ifade edilmektedir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.