SANAYİ SİCİL BELGELERİ HAKKINDA 06.08.2020

Sayın Üyemiz,

Sanayi Müdürlüğü’nden alınan ilgili yazıda; Sanayi Sicil Belge Sisteminde yapılan güncelleme çalışmalarının tamamlanması neticesinde 17/04/2020 tarihi itibariyle elektronik Sanayi Sicil Belgesi (e-belge) uygulamasına geçildiği, sisteme kayıtlı sanayicilerimizin İl Müdürlüklerine elden müracaatlarına gerek kalmaksızın sanayi siciline ilişkin ilk kayıt, belgelendirme, vize, değişiklik, vb. tüm işlemlerini e-devlet üzerinden sunulan Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girerek yapabilecekleri belirtilmektedir. İlgi yazının bir örneği ekte yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.