YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ ELEKTRONİK BAŞVURU İŞLEMLERİ GENELGESİ VE BAŞVURU KILAVUZU 27.07.2020

Sayın Üyemiz,

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) Odamıza gelen yazıda;   Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 11. Maddesi kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikasına ilişkin e-devlet aracılığıyla yapılacak başvuru işlemlerini daha detaylı açıklamak üzere “YYS Elektronik Başvuru İşlemleri” konulu 2020/17 sayılı Genelge’nin hazırlandığı belirtilmiştir.

Bahse konu genelge ve ekinde yer alan kılavuz https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/yetkilendirilmis-yukumlu-statusu/belgeler

adresinde yer almaktadır.

Üyelerimizin bilgisine sunulur