“Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte” ki yeni düzenlemelere dair görüş ve önerilerin sunulması 10.07.2020

Sayın Üyemiz;

Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından Odamıza gönderilen yazıda, 02.03.2020 tarih ve 30702 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulmuş olan “Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması Hakkında Yönetmelikte” yeni düzenlemeler yapılması ihtiyacı duyulduğu belirtilmiştir. Adı geçen yönetmelik taslağı genel gerekçe ve karşılaştırma cetveli ekte sunulmuş olup, söz konusu taslağın incelenerek varsa görüş ve önerilerinizi en geç 13 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar m.baskar@ayto.org.tr mail adresine göndermenizi rica ederiz.

Aydın Ticaret Odası