STANDART DEĞİŞİKLİĞİ 09.07.2020

Türk Standartları Enstitüsü’nce,

TS 10324 Jeoteknik deney metotları- Kayaç süreksizliklerinin direkt makaslama mukavemetinin yerinde tayini

TS 3959 Grafit- Fotometrik yöntemlerle kimyasal analiz

TS 3961 Grafit- Kül miktarının tayini

TS EN ISO 21178 Hafif konveyör bantlar- Elektrik direncinin tayini

TS EN 730-1 Gaz kaynak donanımı- Emniyet cihazları – Bölüm 1: Bir alev (geri tepme) tutucu ile birleşik

TS EN 61215 Kristal silikon yapıda karasal fotovoltaik (PV) modüller- Tasarım yeterliliği ve tip onayı

TS İSO 16739-1 İnşaat ve tesis yönetimi endüstrilerinde veri paylaşımı için Endüstri Temel Sınıfları (IFC) – Bölüm 1: Veri şeması

TSE K 412 Plastik mantolama dübelleri: Dış cephe ısı yalıtımının sabitlenmesi amacıyla kullanılan

TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler – Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar

TS EN 1650+A1 Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler – Gıda, sanayi, evsel ve endüstriyel alanlarda kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerde mantar oluşması veya mayalanmanın değerlendirilmesi- Deney yönetimi ve özellikler (faz 2, adım 1)

Türk standartlarının yürürlükten kaldırıldığı,

TS 12432 Altıköşe Başlı Civatalar- Alıştırmalı – Çelik Konstrüksöyonlar için Somunlu veya Somunsuz Türk standartlarının ilgili Bakanlıkça zorunlu uygulamaya konulduğu bildirilmektedir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.