PAZAR YERLERİ YÖNETMELİĞİ 08.07.2020

12/07/2012 tarih 28351 sayılı Resmi Gazetede Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca yayınlanarak yürürlüğe giren Pazar Yerleri Hakkında Yönetmeliğin 22. Maddesinin 1. fıkrasının f bendine istinaden mevzuatta bulunmayan hükümleri ilave etme yetkisi belediyelere bırakılmıştır. Bu hükümleri belediyeler kendi içlerinde hazırlamış oldukları yönetmelikler ile meclisten geçirerek mevzuata uygun hale getirmişlerdir. Söz konusu yönetmeliğe istinaden 10/07/2014 tarih ve 68 sayılı karar ile Efeler Belediye Meclisince kabul edilen Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Uygulama Yönetmeliği çıkarılmış ve yayımlandığı tarih itibari ile bugüne kadar Pazar yerinde yapılacak iş ve işlemlerde bu iki yönetmelik üzerinden işlem yapılmıştır.

Efeler Belediyesi Açık ve Kapalı Semt Pazar Yerleri Yönetmeliğinin 15. Maddesinin (b) ve (c) fıkrasında tahsis hakkı olduğu süre içerisinde vergi kaydını sildirme veya Oda kaydını sildirmenin tahsis iptal nedenlerinden sayılmakta olduğu bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.