KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ VE TİO BELGESİ- DD BELGESİ -TMFB BELGESİ TALEPLERİ HAKKINDA 16.06.2020

Koronavirüsün yayılımının önlenmesi ve vatandaşlarımıza etkisinin en aza indirilmesini teminen; Karayolu Taşıma Yönetmeliği (KTY) çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin, Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB belgesinin ilk defa verilmesi işlemlerinin 02.04.2020 tarihinden itibaren durdurulduğu, sonrasında ise KTY çerçevesinde düzenlenen yetki belgelerinin sadece elektronik müracaat dosyası taranarak Belge- Net üzerinden, TİO ve TMFB yetki belgelerinin fiziki olarak değerlendirilmek üzere Bakanlıklara gönderilmesi gerektiği bildirilmişti.

Ancak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından alınan 08.06.2020 tarihli yazıda, bu duyurulan talimatların yürürlükten kaldırıldığı ve daha önce işlem dosyası değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlığa gönderilmiş olanlar da dahil, gelen taleplerin mevzuat çerçevesinde değerlendirileceği bildirilmektedir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.