GERİ VERME VEYA KALDIRMA FORMLARININ ELEKTRONİK ORTAMA ALINMASI 16.06.2020

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan 05.06.2020 tarihli, ekte bulunan yazıda, 01.04.2020 tarihli ve 31086 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 30’uncu maddesindeki hüküm gereğince, mevzuatta gerekli değişikliğinin yapıldığı belirtilmiştir.

Yazıda, yapılan değişiklik uyarınca anılan yönetmeliğin 78 no.lu ekinde yer alan “ Geri Verme veya Kaldırma Başvurusu Formu” nun elektronik ortamda sunulmasına ilişkin teknik çalışmaların tamamlanmış olduğu ve “Geri Verme veya Kaldırma  Talep Yönetimi Sistemi”nin devreye alındığı ifade edilmiştir. Söz konusu sistemin kullanımı ile ilgili bilgi ekte sunulan Kullanım Kılavuzu’nda yer almakta olup 01.07.2020 tarihinden itibaren bahse konu yönetim sisteminin Tek Pencere Sistemi ile birlikte kullanılmaya başlanacak olmasıyla birlikte ilgili kılavuzun da güncellenerek Ticaret Bakanlığı websitesine ekleneceği bildirilmiştir.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.