YETKİLENDİRİLMİŞ YÜKÜMLÜ SERTİFİKASI BAŞVURULARI 15.06.2020

T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan alınan yazıda, Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası başvurularında kolaylık sağlanması amacıyla , 21.05.2020 tarihli ve 29006 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği’nin 4,10,12,13,17,18/A,36,158 ve 159 uncu maddeleri kapsamında gümrük idaresine bildirim yapma veya belge sunma, gümrük idaresi tarafından bildirilen eksikleri giderme, sunulan belgelerde güncelleme yapma gibi yükümlülüklere ilişkin süreler durdurulmuş veya başlatılmamıştır.

Söz konusu yazı kapsamında yukarıda sayılan maddelerde yer alan yükümlülüklere ilişkin durdurulan sürelerin 30.06.2020 tarihinden itibaren devam ettirilmesi, 19.03.2020 tarihinden sonra belirtilen maddelerdeki yükümlülükleri doğuran olaylara ilişkin sürelerin de 30.06.2020 tarihinde başlatılması gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.