KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN YETKİ BELGESİ İŞLEMLERİ VE TİO BELGESİ- DD BELGESİ -TMFB BELGESİ TALEPLERİ HAKKINDA 11.06.2020

Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığından alınan 26.05.2020 tarih ve 29259 sayılı yazıda, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmede ilk defa yetki belgesi alma ve değişim talepleriyle ilgili olarak, mevzuat çerçevesinde karşılanması mümkün olanlardan;

a)Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamında düzenlenen yetki belgelerine ilişkin taleplerin sadece elektronik olarak (müracaat dosyası taranarak Belge- Net üzerinden),

b)Taşıma İşleri Organizatörleri Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen TİO Belgesi, Demiryolu İşletmeciliği Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde düzenlenen DD Belgesi ve Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik çerçevesinde düzenlenen TMFB Belgesi ile ilgili taleplerin fiziki olarak değerlendirilmek üzere Bakanlıklara gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

İlgili üyelerimizin bilgisine sunulur.