SİGORTA ACENTELERİ STATİK IP KULLANIMI HAKKINDA 19.03.2020

Sayın Üyemiz,

T.C.HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI Sigortacılık Genel Müdürlüğü’ nün 17.03.2020 tarih 205759 sayılı iletilen yazısında;

COVİD-19 salgını nedeniyle alınan önlemler uyarınca mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durulması tavsiye edildiğinden bahisle, firmaların evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun geçici olarak (15 gün) kaldırılması suretiyle sigorta acentesi personelinin evden çalışması imkanı sağlayacak düzenlemenin yapılması talep edilmektedir. Bu çerçevede, talebiniz değerlendirilmiş ve şirketlerin Levha bilgilerine kayıtlı statik IP kullanımı anılan mevzuat uyarınca zorunlu olmakla birlikte, yaşanan olağanüstü durum nedeniyle acentelerin evden çalışabilmesi amacıyla statik IP kullanım zorunluluğunun yazımız tarihinden itibaren 15 gün boyunca kaldırılması uygun görülmüştür.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

Aydın Ticaret Odası