Avrupa Birliği COSME Programı Çin’de AB KOBİ Yardım Merkezi Proje Teklif Çağrısı 11.03.2020

Avrupa Parlamentosu tarafından Çin pazarının büyüklüğü, ekonomik potansiyeli ve KOBİ’lerin bu pazara ulaşırken yaşadığı zorluklar göz önüne alınarak Çin’de bulunan KOBİ’leri destekleyecek AB Yardım Merkezi Kurulması kararı alınmıştır. Bu çerçevede,    Avrupa Birliği’nin, “İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı (COSME)” kapsamında, “Çin’de AB KOBİ Yardım Merkezi (EU SME Centre in China)” başlıklı bir proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), programın ulusal koordinasyonunda sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiştir.

Son başvuru tarihi 2 Nisan 2020 olan proje teklif çağrısına, proje başvuru dokümanları ve rehberine, buradan ulaşılabilir.