KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA DUYURU 04.12.2019

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yayımlanan Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde sektörden gelen talepler ve günün değişen koşullarına göre çeşitli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişikliklerin arasında taşımacılık alanında faaliyet gösteren üyelerimizi ilgilendiren başlıca konular şunlardır;

 1. Yolcu Taşımacılığı ile ilgili olarak;
  1.A türü yetki belgesi tanımı ve alt düzenlemeleri güncellenmiştir.
  2.B1 ve D4 yetki belgesiyle ilgili olarak yeni düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.
  3.D türü yetki belgesi asgari kapasitesini sağlayacak araçların yaş şartı 12 ye yükseltilmiştir.
  4.B3 ve D3 yetki belgesi sahiplerinin R türü yetki belgesi sahipleriyle çalışma imkanı sağlanmıştır.
  5.F1 Yetki Belgesi sahiplerinin A1 yetki belgesine acentelik yapma imkanı sağlanmıştır.
  6.T yetki belgesi sahiplerinin iptal şartlarına ilave hüküm eklenmiştir.
  7.T yetki belgesi alan alan şartının faaliyet durdurma şartları arasından çıkartılması sağlanmıştır.

      B)  Eşya taşımacılığıyla ilgili olarak;

                1.C2 Yetki Belgesi asgari kapasite şartı 8 birim araç ve 320 ton kapasiteye düşürülmüştür.

                2.eDevlet üzerinden yetki belgesi alma kuralları yumuşatılmıştır.

                3.Finansal kiralama yoluyla edinilen taşıtlar hakkında yeniden düzenleme yapılmıştır.

                4.C2 Yetki Belgesi sahiplerinin yurtdışı dönüşlerinde taşıma eşyası taşıma imkanı sağlanmıştır.

5.Geçerlilik süresi içerisinde hiç uyarı almayanların yetki belgesi süresinin 1 yıl uzatılması sağlanmıştır.

6.Yetki Belgesi devir işleminde düzenlenen belge ve yapılan araç ilavelerinden ücret alınmayacaktır.

Değişik metnine https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191115-3.htm adresinden ulaşabilirsiniz.