TÜRKİYE-KÖRFEZ İŞBİRLİĞİ KONSEYİ (KİK) MUHTEMEL STA ANKETİ 10.07.2024

Ekte bir örneği sunulan ilgi kayıtlı yazıda, Türkiye ile Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) arasında Serbest Ticaret Anlaşması imzalanması amacıyla KİK tarafı ile mal ticareti, hizmet sektörleri, dijital ticaret ve yatırım alanlarında resmi müzakere sürecinin başlatılmasının öngörüldüğü belirtilmiştir. Yazıda, müzakerelere hazırlık teşkil etmesi açısından özel sektörün görüşlerinin alınmasını teminen yazıda bağlantı bilgileri yer alan ve 31.07.2024 tarihine kadar açık kalacak anketlerin muhtelif iletişim kanalları ile kapsamlı bir şekilde duyurulması talep edilmiştir.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.