Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik HükümlerininUygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı 09.07.2024

Sayın Üyemiz,

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından üst kuruluşumuz TOBB’a iletilen yazıda, "Sağlık Hizmet Sunumu Kapsamında Kullanılan Tıbbi Cihazların Teknik Servis Hizmetlerine Dair Yönetmelik HükümlerininUygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı"nın hazırlanmış olduğu ve aynı zamanda "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliğinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz Taslağı"nda değişiklik yapıldığı ifade edilmektedir. Söz konusu kılavuz taslaklarına https://www.titck.gov.tr/faaliyetalanlari/tibbicihaz/klinik-muhendislik  adresinden ulaşılabilmekte olup ilgili görüşlerin ekte yer alan görüş bildirme formu kullanılarak b.avsar@ayto.org.tr adresine 10 Temmuz 2024 tarihine kadar gönderilmesi rica olunur.

EK

Üyelerimizin bilgisine sunulur.