BAZI TARIM ÜRÜNLERİNİN İHRACATINDA VE İTHALATINDA TİCARİ KALİTE DENETİMİ TEBLİĞİ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/21)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2024/36) 15.05.2024

Sayın Üyemiz,

15.05.2024 tarihli ve 32547 sayılı Resmi Gazete’de Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında Ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/21)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2024/36) yayımlanmış olup ilgili değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/05/20240515-3.htm   linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.