ELEKTRONİK MENŞE VE DOLAŞIM BELGESİ KULLANIMINA İLİŞKİN TİCARET BAKANLIĞIMIZA BİLDİRİMDE BULUNAN ÜLKELER 01.04.2024 02.04.2024

11 Nisan 2023 tarihli ve 32160 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Uluslararası Anlaşmalar) (Seri No:10)’nin 5 inci maddesi uyarınca, menşe ve dolaşım belgelerini elektronik ortamda düzenleyen ülkelerin isimlerinin Ticaret Bakanlığımız resmî internet sitesinde ilan edilmesi gerekmektedir.
 
Bu çerçevede, söz konusu ülkeler ve ilgili belge türlerinin bulunduğu ekli listede bir güncelleme gerçekleştirilmiştir.
 

Liste için tıklayınız.

https://ticaret.gov.tr/duyurular/elektronik-mense-ve-dolasim-belgesi-kullanimina-iliskin-bakanligimiza-bildirimde-bulunan-ulkeler-01-04-2024