Teminat Bulunamayan Riskler Hk. 05.08.2014

5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi uyarınca Hazine Müsteşarlığı, sigortacılık sektöründe yaşanabilecek teminat problemleri ile ilgili olarak uygun kriterleri taşıyan tüzel kişi oluşumları Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (Risk Merkezi) olarak görevlendirilebilmektedir. Bu çerçevede, Hazine Müsteşarlığı tarafından Birliğimize intikal ettirilen 26.03.2014 tarihli ve 71065509-302.01[302.01]/9824 sayılı yazıda özetle; “tekstil, kimyevi maddeler ve mobilyacılık sektörlerinde yaşanan yangın ve ilişkili risklerin sigortalanması konusundaki sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla sektörel bir girişim oluşturan GRC Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.’nin, Risk Merkezi olarak görevlendirilmesi hususunda Müsteşarlığa başvuruda bulunduğu, yapılan değerlendirme sonucunda söz konusu talebin uygun görüldüğü ve bahse konu sektörlerdeki sigorta teminatı sorununun giderilmesi ile ilgili olarak adı geçen şirketin 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 33/A maddesi uyarınca, 04.02.2014 tarihi itibariyle beş yıllık bir süre için Risk Merkezi olarak görevlendirildiği” hususu ifade edilmiştir. Bu kapsamda, yangın ve ilişkili risklerle ilgili teminat bulma problemi olan üyelerimizin aşağıda bilgileri verilen Risk Merkezine başvurmaları mümkündür.

GRC Howden Reasürans Brokerliği A.Ş.

Adres: Dereboyu Caddesi Uphili Towers A Blok Kat:28 No:154 Batı Ataşehir/İSTANBUL

Tel :02166882300 Faks: 0216 688 23 86