Tartı Aletleri Muayene Şartı 06.08.2014

Tartı Aletleri muayene yönetmeliği 04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı resmi gazetede yayımlanmıştır. Söz konusu yönetmelikte; tartı aletlerinin muayene işlemleri ile bu muayeneleri yapanlar ve tartı aletlerini kullananların görev yetki ve sorumlulukları düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 8. Maddesine göre

 

Tartım kapasitesi 2000 kg. kadar (2000 kg dahil) okuma, çıktı verebilme veya başka elektronik cihazlarla bağlantılı çalışabilme özelliğine sahip III. ve IV. üncü sınıf otomatik olmayan elektronik tartı aletleri, ve kuyumcular ve eczacılar tarafından kullanılan I. ve II. sınıf otomatik olmayan tartı aletlerinin muayeneleri yetkili muayene servislerince yapılacaktır. Otomatik tartı aleti ve otomatik dolum terazisi kullanan sanayicilerin kullanmakta oldukları tartı aletleri için bu yıl ilk defa yaptıracakları muayenelerini şubat ayının sonuna kadar mutlaka gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Önemle Duyurulur.