TARIMSAL VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU’nun 10. Başvuru çağrı dönemi başladı. 06.08.2014

Onuncu Başvuru Çağrı İlanı kapsamında hazırlanacak başvurularda yatırım süresi tek taksit olacak şekilde planlanmalı ve yatırım süresi ile ödeme talebi paketinin hazırlanıp Kuruma sunulması süresi toplamda 3(üç) ayı geçmemelidir.

 

AB kırsal kalkınma fonu

 

-          Süt üreten tarımsal işletmeler

 

-          Et üreten tarımsal işletmeler

 

-          Süt ürünleri işleme ve pazarlama

 

 

-          Et ürünleri işleme ve pazarlama

 

-          Meyve sebze işleme ve pazarlama

 

-          Su ürünleri işleme ve pazarlama

 

-          Çiftlik faaliyetleri

 

-          Kırsal turizm

 

-          Kültür balıkçılığı

 

Konularındaki uygun projelere hibe desteği verecektir. Hibe miktarı 5.000, Avro’dan 3.000.000 Avroya kadar olan projelerde %50’den %65’e kadar değişiklik arz etmektedir.

 

Başvurular 26.04.2013 tarihi saat 09,00’dan itibaren, TKDK Aydın İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlayacak olup, başvuruların son teslim tarihi 06.05.2013, saat 21,00’dır. Bu çağrı için son teslim tarihinden sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.