KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 12.02.2024

Sayın Üyemiz,

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup ilgili değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-5.htm   linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.