TÜRK GIDA KODEKSİ FERMENTE SÜT ÜRÜNLERİ TEBLİĞİ (TEBLİĞ NO: 2022/44)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2024/1) 12.02.2024

Sayın Üyemiz,

10.02.2024 tarihli ve 32456 sayılı Resmi Gazete’de  Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlanmış olup ilgili değişikliklere https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/02/20240210-6.htm  linkinden ulaşabilirsiniz.

Üyelerimizin bilgisine sunulur.