Tarımsal kesinti işlemleri hakkında duyuru 06.08.2014

Bilindiği üzere 01/03/2013 tarih ve 28574 sayılı Resmi gazete’de yayınlanan Tarımsal Faaliyette bulunanların Prim Borçlarının Sattıkları Ürün Bedellerinden Kesinti Yapılmak Suretiyle Tahsil Edilmesine Dair Tebliğ 01/04/2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Tarımsal Faaliyette bulunanların prim borçlarına mahsuben sattıkları ürün bedelleri  üzerinde yapılacak kesintilerin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi, kesintilerin on-line olarak SGK’ya bildirilmesi ile tahsilatın şahıs hesaplarına yine on-line olarak aktarılması için e-kesinti programı hazırlanmıştır. Yapmış olduğunuz alımlardan kesinti bildirim listelerini e-kesinti programı aracılığıyla gönderebilmeniz için ekte verilen Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi başvuru formunun doldurularak Aydın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne müracaatınız gerekmektedir.

 

 

Tarımsal Kesinti ( E-Kesinti ) Şifre Formu İçin İstenen Belgeler

 

- İmza Sirküleri

 

- Ticaret Sicil Gazetesi

 

- Vekaletname

 

- Vergi Levhası

 

Aşağıdaki eklerden öğrenebilirsiniz...