Suriye/Vergi Usul Kanunu Sirküleri 06.08.2014

Değerli Üyemiz, 

 

Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB)’nden alınan 19.03.2012 tarihli ve 6657 sayılı yazıda,

 

08.O3.2012 tarih ve VUK-52/2012-2/Mücbir sebep-1 sayılı Vergi Usul Kanunu Sirkülerinde; Suriye’de meydana gelen olaylardan etkilenen mükelleflerin bu keyfiyeti tevsik etmeleri şartıyla Vergi Usul Kanununun mücbir sebep hükümlerinden faydalandırılması hakkında açıklamalara yer verildiği bildirilmektedir. 
Yazıda devamla, açıklamada, Suriye’de meydana gelen olayların mücbir bir sebep olarak değerlendirilmesinin ve bu olaylardan etkilenen mükelleflerin durumunun Vergi Usul Kanununun 13.maddesi uyarınca mücbir bir sebep hali olarak kabul edilmesinin mümkün olduğu, bahsi gecen olaylardan etkilenen mükelleflerin durumlarını ispat veya tevsik eden bilgi ve vesikalarla etkilendikleri süreyi de belirtmek suretiyle gelir/kurumlar vergisi bakımından bağlı oldukları vergi dairesine müracaat etmeleri gerektiği belirtilmektedir.