Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri 06.08.2014

Ülkelerin  uluslar arası alanda rekabet gücünü artırmak, ülkeler ve bölgeler arasında ticarette teknik engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapmak, toplumların yaşam kalitesinin seviyesini yükseltmek ve standardizasyon konusunda tüm paydaşların farkındalığını artırmak amacıyla 25-26 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da TSE’nin ev sahipliğinde ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde “Standardizasyonun Küresel Ekonomiye Etkileri”nin tüm boyutları ile işleneceği bir sempozyum düzenlenecektir.

 

Sempozyuma bilim insanlarımızın kamu yönetiminde etkin olan bürokratlarımızın ülkemizin değerli siyasetçilerinin sanayici ve işadamları ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve ayrıca Avrupa,  Ortadoğu Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Afrika ülkelerinden geniş bir katılım özellikle CEN, CENELEC, ISO ve IEC gibi Avrupa Birliği ve uluslararası standartlar teşkilatlarının başkanlarının konuşmacı olarak katılması beklenmektedir. Sempozyum da tartışılması düşünülen konu başlıkları ve sempozyumla ilgili diğer detaylar http://sempozyum2013.tse.org.tr web adresinde bulunmaktadır.