Sigortalıların Geçici İş Görmezlik Ödeneği Bilgilendirmesi Hk. 07.08.2014

Sayın Üyemiz; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 4/a kapsamında bulunan sigortalılara istirahatlı kaldıkları süreler için anılan Kanunun 18 inci maddesinde yer alan hükümlere göre E-Ödenek programı aracılığı ile “Geçici İş Görmezlik Ödeneği” ödenmektedir.

 

Geçici iş Görmezlik ödeneklerinin sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından banka hesabına aktarıldığında sigortalılara bilgilendirme amaçlı SMS gönderilmesine 09.07.2013 tarihinde başlanmıştır.

 

Konuyla ilgili olarak sigortalıların www.sgk.gov.tr adresinde yer alan “SMS Bilgilendirme” menüsünden “SMS Hizmetleri Bilgi Girişi/Güncelleme” ekranından cep telefonlarını sisteme kaydetmeleri halinde geçici iş görmezlik ödeneklerinin bankaya aktarıldığı bilgisi ve tarihi “SMS yoluyla bildirilecektir