Sigorta Acentesi Üyelerimize Duyuru 07.08.2014

Üst Kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden alınan bir yazıda;

 

Sigorta Acenteleri Yönetmeliği’nin 21. Maddesinin 2. Fıkrası ile Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin Uygulamasına İlişkin Genelgenin (2014/8) 13.1 maddesi hükümleri gereğince Sigorta Acenteleri Kimlik Kartının dağıtımına başlanacaktır.

 

-Gerçek kişi sigorta acentesi, tüzel kişi sigorta acentesi müdür/geçici müdürleri ile acente nezdinde çalışan teknik personellere, dağıtılacak ilk kimlik kartları için herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

 

-Söz konusu kişilerin birden fazla sigorta acentesi nezdinde görevli olması halinde, her bir sigorta acentesi için dağıtılacak ilk kimlik kartları için bir ücret talep edilmeyecektir.

 

-Kimlik kartının çalınması, zayi olması, yıpranması ya da kimlik kartında bulunan bilgilerin değişmesi veya kart sahibinin başka bir sigorta acentesi nezdinde çalışmaya başlaması nedeniyle, kişi adına düzenlenecek kimlik kartlarından ise 20-TL ücret alınacaktır.

 

-Kimlik kartlarının dağıtımı sadece yetkilendirilmiş Odalar tarafından acente yetkilisi veya görevlendireceği teknik personele imza karşılığında teslim edilecektir.