Sermaye Artırımı ile ilgili önemli duyuru... 07.08.2014

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü’nün 26.12.2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2009/3 sayılı tebliği gereği sermayeleri 50 bin Türk Lirasından az olan anonim şirketler ile 5 bin Türk Lirasından az olan limited şirketlerin sermayelerini yeni asgari miktarlara yükseltmek amacıyla en geç 31.12.2011 tarihi mesai bitimine kadar Aydın Ticaret Sicili Memurluğuna müracaat etmeleri gerektiği, bu şekilde müracaat eden şirketlerin sermaye artırımına ilişkin tescil işlemlerinin Memurlukça 31.03.2012 tarihine kadar sonuçlandırılacağı bildirilmişti.


Ancak, 6102 Sayılı yeni Türk Ticaret Kanununun 01.07.2012 tarihinde yürürlülüğe girecek olması nedeniyle sermayelerini asgari miktara yükseltemeyen şirketlerin münfesih duruma düşmemesi için aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Aydın Ticaret Sicili Memurluğuna 01.07.2012 tarihine kadar müracaat ederek sermaye artırımı tescil işlemlerini yaptırmaları gerekmektedir.


Gerekli Belge-Evraklar :


1- Ticaret Odası Başkanlığına dilekçe


2-Ticaret Sicil Memurluğuna dilekçe


3-1 adet noter onaylı ortaklar kurulu kararı(A.Ş’ler için g.kurul toplantı tutanağı)


4-3 adet şirket ortaklar kurulu üyelerince imzalı ve kaşeli tadil sözleşmesi


5-1 adet önceki sermayenin ödendiğinin gösterir mali müşavir raporu