SERMAYE ARTIRIMI HAKKINDA DUYURU 07.08.2014

ÖNEMLİ DUYURU

 

Sermayeleri 50.000 TL’nin altında olan Anonim Şirketler ile 10.000 TL’den az olan Limited Şirketlerin sermayelerini 14 Şubat 2014 tarihine kadar asgari miktara yükseltmeleri gerekmektedir. Belirlenen süre içerisinde sermayelerini öngörülen tutarlara yükseltmeyen şirketler, bu sürenin sonunda infisah etmiş sayılırlar.

 

Bu sebeple sermayesini asgari miktara yükseltmeyen limited ve anonim şirketlerin www.ayto.org.tr adresindeki Hizmetlerimiz-Ticaret Sicili Müdürlüğü İşlemleri bölümünden temin ettiği dilekçe ekindeki belgeler ile birlikte Odamıza başvurup tescil ve ilan ettirmeleri gerekmektedir.

 

Bilgilerinize sunulur.