Saygıdeğer Üyelerimiz, 07.08.2014

Son günlerde bazı üyelerimize telefon, e-mail, posta vb. yollarla ulaşılarak KOSGEB, İŞKUR ve KOBİ kredi, destek ve teşviklerinden sizleri yararlandıralım taleplerinin geldiği duyumlarını alıyoruz. Yapılan bu taleplerde danışmanlık bedeli, dosya masrafı adı altında ücret talep edildiği ifade edilmektedir.  KOSGEB ve İŞKUR İl Müdürlüklerimiz kendilerine yapılan müracaatlarda son derece sağlıklı ve doyurucu bilgileri aktarmaktadırlar. Geçtiğimiz yıllarda benzer talepler karşısında bir kısım firmalarımız zarara uğradı. Tekrarlanmaması için tüm üyelerimizi SMS yoluyla uyardık. Sizlere gelecek bu konuda gelecek talepleri kabul etmeyiniz. Odamıza danışıp bilgi almanızı öneriyor, işlerinizin bereketli olasını temenni ediyorum.