SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERİN DİKKATİNE 08.08.2014

SANAYİ SİCİL BELGESİNE SAHİP İŞLETMELERİN, 2012 YILINA AİT FAALİYETLERİNİ İÇEREN YILLIK İŞLETME CETVELLERİNİN NİSAN AYI SONUNA KADAR  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın http://www.sanayi.gov.trinternet adresinden“e-hizmetler”  menüsü içerisindeki “Sanayi Sicil Bilgi Sistemi” menüsü kullanarak elektronik ortamda vermelerigerekmektedir.  Yıllık işletme cetvellerinin süresi içinde verilmemesi halinde (30 Nisan sonra) 2013 yılı için geçerli olan 731 TL idari para cezası uygulanacaktır . Sanayi Sicil Belgesine sahip üyelerimize duyurulur.