Sanayi Amaçlı Kullanılan Yeraltısuları 08.08.2014

Üst kuruluşumuz olan TOBB’den alınan bir yazı da 01.03.2013 tarih 28574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 167 sayılı Yeraltısuları Hakkında Kanunda yapılan değişiklik ile sanayi maksatlı kullanılan kutulara Kanunun yayınlandığı tarihten itibaren bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulması gerektiği, bir yıl içerisinde ölçüm sistemi kurulmayan kuyuların kullanma belgelerinin iptal edilerek kuyuların kapatılacağı hükmünün yer aldığı, konuya gerekli hassasiyetin gösterilerek sanayi maksatlı yer altı suyu kullanan Odamız Üyelerine önemle duyurulur.