REACH Kimyasallar Projesi Kapanış Semineri 09.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ilgi yazısında; Avrupa Birliği’nin Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında 1907/2006/EC Sayılı REACH ( Registration, Evulation, Authoristation and Testriction of Chemicals ) Tüzüğünün ülkemizde uyumlaştırılması amacıyla yürüttükleri ve Avrupa Birliği’nce finanse edilen REACH Kimyasallar Projesi’nin 12 Aralık 2011 tarihinde başlamış olduğu belirtilerek, projenin 12 Aralık 2013 tarihinde tamamlanacağı ifade edilmektedir.

 

Aynı yazıda, proje kapsamında REACH Tüzüğünün ülkemizde uygulanabilmesi için gerekli sistemlerin ve kurumsal yapının belirlenmesine, kapasitenin güçlendirilmesine, taslak mevzuatın hazırlanmasına ve ülkemizde üretilen ve ithal edilen kimyasallar için bir kayıt sistemi oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapıldığı belirtilmiştir. Ayrıca Bakanlığın proje çıktılarının etkin bir şekilde yürütülebilmesini ve Tüzüğün ülkemizde sorunsuz bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla 5 ilde sanayicilere yönelik bilgilendirme seminerleri düzenlendiği ifade edilmiştir.

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşar YardımcısıSayın Prof. Dr. Emin Birpınar’ın katılım sağlayacağı REACH Kimyasallar Projesi Kapanış Semineri 10 Aralık 2013 tarihinde Ankara Holiday In Otel’de ( Tunus Cad No:7 Kavaklıdere/Ankara )  gerçekleştirilecektir. Söz konusu seminere katılım sağlayacakların 05 Aralık 2013 tarihine kadar dilek.ergun@csb.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.