OSB Parsellerinin Bedelsiz Tahsizi 10.08.2014

4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu’nun geçici dokuzuncu maddesinin dördüncü fıkrasında öngörülen Organize Sanayi Bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin süre Bakanlar Kurulu’nun 2013/5363 sayılı kararı ile iki yıl uzatılmıştır.

 

Söz konusu karar Resmi Gazete’nin 21.Eylül 2013 tarihli ve 28772 sayılı nüshasında yayınlanarak 12.04.2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı yürürlüğe girmiştir.

 
Aşağıdaki eki indirerek bilgi edinebilirsiniz..