Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik Değişikliği 10.08.2014

Optisyenlik Müesseseleri Hakkında Yönetmelik 18.01.2014 tarihli  28886  sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni yönetmelikle oluşan değişiklilikler aşağıda sunulmuştur.

 

1- Ruhsatname Başvurusu ve Belgeler

 

Madde 7/2 e

 

Yönetmeliğin eski halinde yaş kıstası olmaksızın mesul müdür için sağlık raporu istenirken yeni yönetmelikle sağlık raporunun sadece 65 yaş üstü mesul müdürler için istenmesi, 65 yaş altı mesul müdürler için sağlık durum beyanı istenmesi şeklinde düzenlenmiştir.

 

 

2- Başvurunun değerlendirilmesi

 

Madde 8. in 6. bendinde yer alan İl Sağlık Müdürlüğünden optisyenlik ruhsatnamesi almış müesseseler için  ilgili belediyeden ayrıca işyeri açma çalışma ruhsatı alma zorunluluğu kaldırılmıştır.

 

3- Müessese açılmayacak yerler

 

Market ve süpermarketlerde müessese açılması eski yönetmelikte serbest iken yeni yönetmelikte yasaklanmıştır.

 

 4-Müessese ismi ve tabelası

 

Kişilerin yanlış algılaması ve karışıklığın önlenmesi amacıyla aynı ildeki optisyenlik müesseselerinin  isimleri aynı olamaz. Müessese sahibi aynı kişi ise isimlerine semt, numara ve benzeri ibareler eklenerek ayırt edilmesi gerekir.

 

Alışveriş merkezlerinde faaliyet gösteren işletmelerin isimlerinin yazdığı panoda işletmenin ve sahibinin adı yer alır.

 

5-Mesul müdürün kısa süreli işten ayrılması

 

Mesul müdürün bir aydan fazla olmamak üzere müesseseden hastalık ve sair zorlayıcı sebeplerden dolayı ayrılması durumunda il müdürlüğüne durumun bildirilmesi için 48 saatlik bir süre belirlenmiştir.

 

6-Mesul müdürün değişmesi

 

Yönetmeliğin eski halinde bildirim için süre belirlenmemişken yeni yönetmelikte bildirim süreleri 5 ve 15 gün olarak düzenlenmiştir.

 

7-Reçete kayıt defteri

 

Reçete kayıt defterinin Elketronik Ortamda da tutulabilmesi düzenlemesi yapılmıştır. Yeni düzenlemeye göre reçete kayıtlarını elektronik ortamda tutmak isteyen müesseselerin reçete kayıt defteri tutma zorunlulukları bulunmayacak, elektronik ortamda tuttukları kayıtlar reçete kayıt defteri yerine geçecektir.

 

8-Tanıtım ve reklam

 

Genel kanaatin aksine, eski yönetmelik hükümleri ve yeni yönetmelik hükümleri çerçevesinde reklam yasağı söz konusu değildir, müesseselerin reklam yapmaları serbesttir.

 

9-Denetim

 

Ruhsatlandırılmış olan bir müessesenin bildirimde bulunulmadan bir aydan fazla süre ile kapalı olduğu tespit edildiğinde işletme ruhsatnamesinin iptal edileceği düzenlenmiştir.

 

Resmi Gazeteye ulaşmak için aşağıdaki eke tıklayabilirsiniz..