National Project Lis for Attracting Foreing Direct Investment Until 2020 10.08.2014

Üst kuruluşumuz TOBB’den alınan bir yazıda Vietnam’ın 2020 yılına kadar yabancı sermaye marifetiyle hayata geçirmeyi planladığı “altyapı, sosyal altyapı, tarım, üretim-hizmetler” üst başlıkları altında toplam 127 proje hakkında bilgi içeren “National Project Lis for Attracting Foreing Direct Investment Until 2020” başlıklı belgesinin bir örneği sunulmuştur.

 

Söz konusu belgeye, Birliğimiz web sitesi www.tobb.org.tr sağ panelinde “Hizmetler” başlığı altındaki “Uluslar arası İş İmkanları/İhale/Özelleştirme ve Yatırım Projeleri /Özlleştirme ve Yatırım Projeleri” bölümünden ulaşılabilmektedir.